Bookmark and Share

Ehtoollinen

Seurakunnassamme ehtoollista vietetään tavallisemmin joka kuukauden ensimmäisen sunnuntain Jumalan kohtaamisen illoissa, mutta tarpeen mukaan myös koti- tai pienryhmien kokoontumisissamme. Ehtoollinen on Jeesuksen asettama pyhä muistoateria jossa Hän itse palvelee omiaan. Sen ympärille rakentuu koko Uusi testamentillinen seurauntaelämä.  Ehtoollispöydässä saamme kohdata Herramme ja toinen toisemme. Paavalin opetuksen mukaan malja jonka me siunaamme, on siunauksen malja ja samalla osallisuus Kristuksen vereen. Leipä jonka murramme on osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja pääsemme kaikki tuosta leivästä osalliseksi. (Ks. 1.Kor.10:16-17). Ehtollispöytäämme ovat tervetulleita kaikki jotka tunnustavat uskonsa Jeesukseen ja ovat ottaneet Hänet vastaan Herranaan ja Vapahtajanaan.