Bookmark and Share
Miksi me olemme seurakuntana olemassa?

Lappeenrannan Vapaaseurakunnan missio perustuu viiteen Uudesta testamentista nousevaan keskeiseen opetukseen seurakunnan tarkoituksesta. Seurakunnan tarkoitus on tiivistetty yhdessä lauseessa, joka pohjautuu kahteen alla olevaan avain jakeeseen Raamatussa:

Lappeenrannan Vapaaseurakunnan olemassaolon tarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään tie Jeesuksen yhteyteen ja hänen perheensä jäseneksi, voidaksemme ohjata heitä kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen, hengelliseen kypsyyteen ja varustaaksemme heitä palvelustehtävään seurakunnassa ja lähetystehtävään maailmassa.

askeleet

Rakkauden kaksoiskäsky: “Jeesus sanoi, Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt.22:36-40

Lähetyskäsky: “Jeesus sanoi, ‘Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Matt.28:19-20

  • Rakastaa Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi” puhuu “jumalasuhteestamme”.
  • Rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” puhuu “ihmisten palvelemisesta ”.
  • Mennä...tekemään opetuslapsia” puhuu “evankeliumin kertomisesta ”.
  • Kastakaa...” puhuu “yhteyteen liittämisestä ”.
  • Opettaa heitä...noudattamaan kaikkea” puhuu “opetuslapseuteen ohjaamisesta ”.

Lappeenrannan vapaaseurakunta on siis olemassa:

  1. Palvellakseen Jumalaa (Jumalan palveleminen, rakastaminen, palvonta ja ylistys)
  2. Osoittaakseen Jumalan rakkautta (Ihmisten palveleminen)
  3. Julistaakseen Jumalan Sanaa (Evankeliointi)
  4. Yhdistyäkseen Jumalan perheeksi (Yhteys)
  5. Ohjatakseen kasvussa kohti Jeesuksen kaltaisuutta (Opetuslapseus)